Experts over het beveiligen van de toekomst

Experts over het beveiligen van de toekomst

Artikel
4 minuten leestijd

Hoe ziet de wereld van de beveiliging eruit in 2035? Ter gelegenheid van onze verhuizing naar Breukelen vroegen wij beveiligingsprofessionals hun visie met ons te delen. Welke voorspellingen bewaren we in de tijdscapsule die we als openingshandeling voor de deur van ons nieuwe pand begraven? 4 experts lichten een tipje van de sluier op. 

Beveiligingstechnologie heeft zich de afgelopen jaren razendsnel ontwikkeld. Toch staan we volgens hoogleraar Pieter van Gelder, Rick Strijbos van de Security Academy, Ard van der Steur, voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche en Krishna Taneja, directeur van de Veiligheidsregio Noord-Holland aan de vooravond van grote ontwikkelingen. Zowel als het gaat om technologie, digitalisering en de integratie van mens en techniek.  

New Call-to-action

Technologische ontwikkelingen

‘De afgelopen decennia heeft de technologie zich razendsnel ontwikkeld. Ook voor de beveiligingssector betekent dit een schat aan mogelijkheden en aan nieuwe bedreigingen. Drones, digitale camera’s, data driven security, deep fake, OSINT, biometrie, face recognition. Al deze nieuwe technologische ontwikkelingen zullen verder doorgaan. En dat betekent aanpassen, opleiden, trainen’, aldus Strijbos.

De factor empathie is volgens Strijbos een trend die de komende 15 jaar meer voet aan de grond krijgt. ‘Dit lijkt haaks te staan op alle technologische ontwikkelingen. Toch zijn mensen daarin nét iets beter dan computers. Mijn verwachting is dat de beveiligingssector en beveiligingsafdelingen er goed aan doen om deze twee hoofdtrends in de gaten te houden:

  • Steeds sneller ontwikkelende technologie (open deur).
  • Toenemende behoefte aan menselijk handelen en empathie.

Volgens Strijbos betekenen deze ontwikkelingen dat je goed moet kijken naar de mensen in je organisatie. ‘Welke mensen hebben de meeste aanleg en affiniteit om de technologische ontwikkelingen bij te houden en beter nog: te leiden en managen? En welke mensen hebben de meeste aanleg en affiniteit om de menselijke maat als onderscheidend voordeel van de beveiligingsoperatie verder te ontwikkelen?’

Mens en machine

Krishna Taneja verwacht net als Strijbos dat het verbinden van mens en techniek een van de grote uitdagingen wordt de komende 15 jaar. Krishna: ‘Voor veel organisaties is het de vraag hoe je mens en machine met elkaar verbindt. De ontwikkelingen gaan zo snel. We beschikken over steeds meer informatie en er is steeds meer techniek nodig om met die informatie te kunnen werken en deze te kunnen filteren. Zeker voor de mensen die niet zijn opgegroeid met deze mogelijkheden kan het een opgave zijn om met deze techniek te werken straks. Jongere mensen zullen dat veel beter kunnen.’

Volgens Krishna komt er een verschuiving van fysieke beveiliging naar technische en automatische beveiliging. ‘In plaats van klassieke vormen van beveiliging zoals een beveiliger bij de deur, het scannen van pasjes en fysieke controles, vindt controle steeds vaker automatisch plaats. Door middel van geautomatiseerde processen kan worden gezien of jij het wel écht bent. Maar er kan zelfs worden gezien wat je bij je hebt, of je een temperatuurverhoging hebt en/of je bijvoorbeeld bepaalde concentraties lucht uitademt. Een opvallend aspect is dat mensen steeds vaker bereid zijn hun privacy op te geven voor vrijheden. Met name jongere generaties hechten minder waarde aan hun privacy.’

Digitalisering en sensoren

Digitale veiligheid is volgens Krishna een aspect dat over 15 jaar een groter deel uitmaakt van de beveiliging van organisaties. ‘Je ziet nu al dat bijvoorbeeld de politie naar aanleiding van schandalen waarbij informatie is gelekt, het gedrag van mensen op digitaal domein monitort. Ik verwacht dat dit soort technieken vaker onderdeel gaan uitmaken van beveiligingsconcepten. Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld het gedrag van medewerkers monitoren, ongebruikelijke transacties detecteren en trends opmerken.’ 

Ook Pieter van Gelder, hoogleraar Safety Science binnen de sectie Veiligheidskunde van de TU Delft denkt dat digitalisering over 15 jaar een belangrijke rol speelt. Van Gelder: ‘Ik denk vooral aan de verdere digitalisering en sensoring van onze samenleving met microchipping van niet alleen objecten maar zelfs van mensen waardoor blacklisting en whitelisting kan worden toegepast voor bijvoorbeeld toegangscontrole bij gebouwen, winkels, openbaar vervoer en evenementen.’

Van Gelder verwacht meer focus op whitelisting (het verlenen van extra diensten aan mensen die aan een bepaald profiel voldoen) dan aan blacklisting (het uitsluiten van diensten aan mensen). Daarnaast verwacht hij een focus op de algoritmiek die de datasets privacy-vriendelijk en veilig kunnen bewerken.

Voorspellen crimineel gedrag

De Nederlandse Veiligheidsbranche is ervan overtuigd dat de particuliere beveiliging in Nederland over 15 jaar gekenmerkt wordt door een voortgaande integratie van mens en techniek. Van der Steur: ‘Slimme camera’s, predictive policing (het voorspellen van crimineel gedrag via monitoring en data-analyse), sensoren en voortgaande publiek-private samenwerking tussen politie en de beveiligingsbranche zullen leiden tot een veiligheidsdomein, dat naadloos de capaciteiten van mensen ter plaatse en op afstand integreert met technische middelen. Ook zal in 15 jaar tijd een groot deel van de criminele activiteiten zich verplaatsen naar de digitale snelweg, hoewel voor het handwerk altijd plaats blijft.’

Volgens Van der Steur kan er over 15 jaar effectiever worden beveiligd door de inzet van drones, sensoren en technische hulpmiddelen. ‘We kunnen nu nog niet vermoeden dat die hulpmiddelen er al zo snel zullen zijn op bijvoorbeeld bedrijventerreinen, in havens en op vliegvelden. Denk daarbij ook aan evenementen, waar techniek in voorspellende zin een grote vlucht zal nemen.’

Oog voor vernieuwing

Toch denkt Van der Steur dat de rol van mensen in de beveiliging over 15 jaar nog steeds van doorslaggevend belang is. ‘Voor de beveiligingsbedrijven zal gelden dat zij meer dan in de afgelopen 15 jaar wendbaar moeten zijn en oog moeten hebben en houden voor vernieuwing. De Nederlandse Veiligheidsbranche zal daarbij als moderne branchevereniging met enthousiasme een ondersteunende rol vervullen. Ook over 15 jaar zal de veiligheid van Nederland en de Nederlanders in goede handen zijn bij particuliere beveiligingsbedrijven.’

New Call-to-action