Ondernemers kwetsbaar voor overvallers

Nieuwsartikel
1 minuut leestijd

Het aantal overvallen is in acht jaar tijd met ruim zestig procent gedaald. ‘Toch mag de aandacht niet verslappen’, zegt criminoloog Ben Rovers. Opvallend is dat criminelen er vaker voor kiezen om woningen te overvallen. Daarbij lopen ondernemers extra risico.

Tot deze conclusies komen criminologen Ben Rovers en Cyrille Fijnaut in het rapport ‘De aanpak van overvallen en overvallers in de jaren 2011-2016’. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van landelijke Taskforce Overvallen. Deze werd in 2011 in het leven geroepen nadat het aantal overvallen enorm toenam. In 2009 werden maar liefst 3.000 overvallen gepleegd.

Drie overvallen per dag

Door een intensieve samenwerking tussen het bedrijfsleven, politie, justitie en gemeenten is het aantal overvallen teruggelopen tot 1.200 in 2015. Wat neerkomt op gemiddeld drie overvallen per dag in plaats van acht. Of deze trend doorzet, betwijfelt Rovers.

‘Er is een cyclus waarneembaar. Als het aantal overvallen stijgt, wordt er veel aan gedaan om de cijfers naar beneden te krijgen. Maar is dit gelukt, dan verslapt de aandacht tot het aantal overvallen opnieuw toeneemt’, zegt hij. Om op lange termijn resultaat te boeken, is daarom blijvende aandacht nodig.

Ondernemers moeten opletten

Hoewel het aantal overvallen in bedrijven door toegenomen beveiligingsmaatregelen is gedaald, moeten ondernemers toch beter gaan opletten, vindt de criminoloog. ‘Nog steeds wordt in 60 procent van de gevallen een overval gepleegd op een bedrijf’, zegt hij. Slachtoffers van woningovervallen zijn vaak ondernemers die in de (ambulante) handel zitten.’

Volgens de criminoloog zijn er nog veel mensen die de opbrengst van de dag niet afstorten, maar mee naar huis nemen en in een kluis stoppen. Deze ondernemers vormen een risicogroep. Anno 2017 moeten mensen niet op deze manier met contant geld omgaan. Overvallers zijn uit op cash.’

Persoonsgerichte aanpak

Om het aantal overvallen verder te laten dalen, moet er volgens Rovers worden ingezet op een persoonsgerichte aanpak. Voor het nieuwe actieplan voor High Impact Crimes dat in de maak is, heeft hij een aanbeveling gedaan. ‘Er moeten landelijk teams komen die bepaalde personen in de gaten blijven houden.’

Nu wordt er volgens Rovers te veel gefocust op het delict zelf. ‘Als je de personen die de problemen veroorzaken van te voren in het vizier hebt en daar je mensen op inzet, dan heb je ook direct dé personen die deze problemen veroorzaken te pakken. Dé overvaller bestaat niet. Criminelen die deze daden plegen, maken zich ook schuldig aan inbraken en zitten vaak in het drugscircuit.’