Beveiligen op afstand: de mogelijkheden

Artikel
2 minuten leestijd

Cameratoezicht als dienstverlening is voor veel organisaties en bedrijven nog onbekend terrein. Dit terwijl professionele alarmverificatie de schade enorm kan beperken en zelfs voorkomen. In dit artikel zetten we de mogelijkheden van beveiligen op afstand op een rij.

De voordelen van videobeveiliging op afstand zijn groot. Door het snel signaleren van afwijkende situaties kunnen incidenten snel worden opgevolgd en blijft de schade beperkt. Daarnaast draagt professionele alarmverificatie bij aan een vermindering van het aantal loze alarmmeldingen. Bijkomend voordeel is dat er minder beveiligers op locatie nodig zijn.

Remote Alarm Verification

Bij Remote Alarm Verification oftewel alarmverificatie op afstand staat een vroegtijdige signalering van afwijkende situaties centraal. Camera’s in combinatie met intelligente analysesoftware zorgen ervoor dat er alleen een alarmtrigger in de alarmcentrale komt als er daadwerkelijk iets afwijkends gebeurt. Bij verdachte bewegingen bijvoorbeeld. Ook is het mogelijk het systeem te koppelen aan systemen die overstroming of glasbreuk meten.

Wordt er een afwijkende gebeurtenis gesignaleerd dan duurt het slechts een paar milliseconden voordat centralisten in het Securitas Operations Center (SOC) worden gewaarschuwd. Deze krijgen direct toegang tot het beeldmateriaal en live-beelden en kunnen snel controleren of het niet om loos alarm gaat.

Remote Perimeter Protection

Perimeter verwijst naar de omtrek van een gebied. Het belangrijkste doel van Remote Perimeter Protection is dan ook het op afstand monitoren en beveiligen van een gebied. Slimme camera’s gebruiken afwijkingen om ongewone situaties te melden. Ze signaleren beweging, zien hoe druk het is en kunnen zelfs mensen tellen. De analysesoftware is dusdanig geprogrammeerd dat deze zogenaamde metadata (informatie over data zoals grootte, snelheid, vorm, datum en tijdstip) kan gebruiken om afwijkingen te constateren. Zo kan bijvoorbeeld worden bepaald dat bij ‘een menselijke vorm, in een specifiek gebied, na 18.00 uur, bewegend naar links’ alarm moet worden geslagen.

Remote Patrol Services

Remote Patrol Services staat voor surveillance op afstand. Voor deze vorm van surveillance worden vaste- en beweegbare IP-camera’s gebruikt. Met name op grote terreinen is camerasurveillance op afstand efficiënt. Zeker als deze plaatsvindt in combinatie met fysieke beveiliging.

Remote Entry/Exit Management

Remote Entry/Exit Management staat voor toegangsverlening op afstand. Bij deze dienstverlening worden bevoegde personen binnengelaten en kwaadwillenden de toegang ontzegd. IP-camera’s, detectiesoftware en sturing spelen bij deze dienstverlening een belangrijke rol. Zeker in vakantieperiodes en op momenten dat er weinig sociale controle ter plekke is, kan toegangsverlening op afstand van meerwaarde zijn.

Remote Employee Assistance

Remote Employee Assistance, oftewel persoonlijke begeleiding op afstand kan op elk gewenst moment plaatsvinden. Bijvoorbeeld buiten kantooruren en tijdens vakanties om schoonmaakpersoneel of medewerkers te begeleiden.