Belemmert de AVG u in uw beveiliging?

Poll
18 september 2020 Minder dan 1 minuut leestijd

Sinds de Europese privacywet (AVG) twee jaar geleden in werking trad, zijn er stevige boetes en waarschuwingen uitgedeeld. Wij zijn benieuwd hoe u de wetgeving ervaart. Belemmert de AVG u in uw beveiliging?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bepaalt sinds 25 mei 2018 hoe organisaties omgaan met privacy. De AVG is een Europese verordening die bekend staat als General Data Protection Regulation (GDPR). In Nederland is de AVG uitgewerkt in de Uitvoeringswet AVG (UAVG).

Knelpunten 

De AVG heeft ervoor gezorgd dat bedrijven en organisaties zorgvuldiger met persoonsgegevens omgaan. Toch zijn er sinds de invoering ook wel een aantal knelpunten naar voren gekomen. Zo zijn de regels voor het verwerken van biometrische gegevens streng en waarschuwen critici dat de AVG te weinig rekening houdt met technologische ontwikkelingen. Wij zijn benieuwd naar uw mening.

Poll

Belemmert de AVG u in uw beveiliging?

Laden ... Laden ...

New Call-to-action