Securitas en Evos tillen beveiliging naar hoger niveau

Klantverhaal
3 minuten leestijd

Waarom veel geld besteden aan manbeveiliging terwijl er slimmere en minder kostbare oplossingen zijn? Evos Rotterdam, opslagbedrijf voor vloeibare energie en chemische producten ging samen met Securitas de uitdaging aan. Met de transitie naar een slim, veilig en kostenefficiënt securityprogramma 2.0. 

Evos is een internationaal opslagbedrijf met een netwerk van hoogwaardige tanks. In totaal kan het bedrijf in Europa zo’n 6,3 miljoen m3 vloeistoffen op- en overslaan. Met terminals in Amsterdam, Rotterdam, Terneuzen, Gent, Hamburg, Algeciras en Malta is Evos aanwezig in de belangrijke hubs in Europa. Het bedrijf ziet de energietransitie als een bron van kansen.

Whitepaper toegangscontrole

Veiligheid hoog in het vaandel

De terminal in Rotterdam heeft een strategische ligging met directe toegang tot de zee, de snelweg en het spoor en heeft een opslagcapaciteit van 256.500 m3 voor bio-ethanol en methanol. Daarnaast staan er drie fabrieken op het terrein waar 24/7 verschillende stoffen worden geproduceerd waaronder formaldehyde en paraformaldehyde. ‘Het gaat onder andere om producten in de categorie gevaarlijke stoffen’, zegt Dimitri Quist, HSSEQ & Compliance manager. De veiligheid staat volgens hem dan ook hoog in het vaandel. ‘Als BRZO-bedrijf doen we er alles aan om zware ongevallen te voorkomen’, aldus Quist.

Evos runt de terminal met ongeveer 65 medewerkers. Quist is verantwoordelijk voor alle aspecten die te maken hebben met kwaliteit, gezondheid, milieu, veiligheid en beveiliging. Zijn taken zijn divers. Van het inschakelen van hulp bij een bedrijfsongeval tot het anticiperen op een oefening van een buurtbedrijf, een laagvliegend vliegtuig of een boerenprotest. Hij stuurt een team van 5 tot 7 beveiligers aan die de site dag en nacht in de gaten houden. Deze zijn onder andere gespecialiseerd in het uitvoeren van de ISPS Code (International Ship and Port Facility Security) die verplicht tot maatregelen voor het beveiligen van schepen en havenvoorzieningen. 

Logistieke werkzaamheden

Omwille van de op- en overslag van producten is het hier vaak een komen en gaan van vrachtwagens, bloktreinen, tankwagens en zee- en/of binnenvaartschepen’, zegt Quist.  ‘Met name overdag hebben onze beveiligers een drukke baan. Ze houden toezicht en verrichten logistieke werkzaamheden. Overdag bestaat hun taak voor meer dan vijftig procent uit het accepteren van binnenkomend vrachtverkeer en het controleren van documenten en lading. ’s Nachts is het een stuk minder druk; soms komen mensen een product brengen, zijn er crew changes of meert er een schip aan.’  

Het contrast tussen de werkzaamheden overdag en ’s nachts is de reden dat Evos en het technische team van Securitas een intensief traject zijn gestart om de beveiliging slimmer aan te pakken. Quist: ‘Is het mogelijk om met technologische oplossingen de veiligheid op de terminal ‘s nachts garanderen? En kunnen we ’s nachts met minder beveiligers toe als we overgaan op toegangscontrole op afstand? Dat zijn de vragen die we op dit moment serieus onderzoeken. Enerzijds omdat we een kwaliteitsslag willen maken, anderzijds omdat de inzet van manbeveiliging steeds duurder wordt en de arbeidsmarkt krap is.’

Security 2.0 programma

Geautomatiseerde toegangscontrole door middel van slimme software, hardware en de dienstverlening van de alarmcentrale van Securitas, drukt niet alleen de kosten, ze kan er tegelijkertijd voor zorgen dat de kwaliteit van de beveiliging toeneemt, denkt Quist. ‘Onderdeel van het Security 2.0 programma is een koppeling tussen onze camera’s en de meldkamer van Securitas. Dit houdt in dat centralisten op elk moment kunnen meekijken en als het nodig is in actie kunnen komen. Onder andere door hulpdiensten in te schakelen en/of mobiele surveillanten aan te sturen. Met name ’s nachts kan dit een goede oplossing zijn waarmee we uiteindelijk kosten besparen.’ 

Volgens Quist is de transitie naar het Security 2.0 programma nodig om toekomstbestendig te beveiligen. ‘De wereld verandert, dreigingen veranderen. Technologisch is er steeds meer mogelijk en werkprocessen en kwaliteitseisen evalueren voortdurend. In dat licht is het zeker ook goed om ook naar de veiligheid en beveiliging te kijken. Zo moet je ervoor waken dat je te veel als losse eilandjes opereert. Het is belangrijk de eilandjes in je organisatie te verbinden en te integreren.’

Meedenken en meebewegen

Neemt Evos nu nog beveiligingsdiensten af bij verschillende leveranciers, in de toekomst wil Quist deze onderbrengen bij Securitas. En niet alleen uit praktische overwegingen. ‘De prettige samenwerking speelt ook een rol. Hoewel deze in het verleden echt wel eens moeizaam verliep, zijn we altijd in staat gebleken fricties bespreekbaar te maken. Daaruit is zelfs het Security 2.0 programma voortgekomen. In mijn ogen is meedenken en meebewegen dan ook juist de kracht van Securitas. Voor ons is het in ieder geval de reden dat wij in Securitas nog steeds de partner voor de toekomst zien’, aldus Quist.

Whitepaper toegangscontrole