Van RI&E naar BHV: het Plan van Aanpak

Artikel
2 minuten leestijd

Om de veiligheid te waarborgen bent u verplicht de risico’s in uw organisatie in kaart te brengen. In een reeks artikelen doorlopen we de stappen om van een goede Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) tot een effectieve BHV-organisatie te komen. In het derde deel bespreken we ‘het Plan van Aanpak’.

Wanneer u uw bedrijfshulpverlening opzet, brengt u allereerst de risico’s binnen uw organisatie in kaart met behulp van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Onderdeel hiervan is het Plan van Aanpak. In dit plan staan concrete maatregelen om de aanwezige risico’s te beperken. In het Plan van Aanpak (PvA) bespreekt u wat u op de korte termijn gaat ondernemen om risico’s weg te nemen of te beperken.

Dynamisch

Het is belangrijk dat de RI&E en het PvA actueel zijn en blijven. De RI&E moet daarom worden aangepast bij ingrijpende wijzigingen aan werkmethoden, werkomstandigheden of gebruikte techniek (artikel 5 lid 4 Arbowet). Denk bijvoorbeeld aan:

  • Een ingrijpende verbouwing of verhuizing
  • Veranderende of ingrijpende wijziging van werknemerstaken
  • Inrichting nieuwe machines / productielijn
  • Uitbreiding dienstenpakket

Uit de aangepaste risico inventarisatie komt een nieuw Plan van Aanpak voort. Dit plan is dus een dynamisch document. Een tip is om ieder jaar de RI&E te doorlopen. Op die manier kost het u minder tijd ingrijpende veranderingen te toetsen aan het huidige plan.

Plan van Aanpak

Uitgangspunt van de wet is het aanpakken van risico’s bij de bron. Het Plan van Aanpak is daarom een belangrijk onderdeel van de RI&E. In het geval van risicobeheersing is het goed als keuzes op een zo hoog mogelijk niveau, liefst op directieniveau worden gemaakt. De directie kan veel risico’s elimineren door de juiste beslissingen te nemen. Hieronder vindt u vier praktijkvoorbeelden:

  • Als in een bedrijf met machines wordt gewerkt, dient de directie budget vrij te maken voor regelmatig onderhoud en de tijdige vervanging van gereedschappen en machines.
  • Als bepaalde gevaren onlosmakelijk verbonden zijn met de aard van het bedrijf en de werkzaamheden dient het personeel passende cursussen te volgen op het gebied van bedrijfsspecifieke veiligheid.
  • Bij de aanschaf van nieuwe materialen en gereedschappen dient een bedrijf te kiezen voor leveranciers die aandacht besteden aan de veiligheid van hun producten.
  • Bij werk met bijvoorbeeld giftige stoffen dient blootstelling hieraan te worden beperkt. Bijvoorbeeld door te rouleren of een beperkt aantal uren op de werkplek toe te staan.

In het volgende artikel zetten we uiteen welke rol de restrisico’s spelen in uw bedrijfshulpverlening.

Meer in deze serie:

Van RI&E naar BHV: de uitgangspunten

Van RI&E naar BHV: breng de risico’s in kaart

Van RI&E naar BHV: de restrisico’s

Van RI&E naar BHV: het BHV-plan