Ontwikkeling beveiligingsbranche tot uitbraak COVID-19 positief

Nieuwsartikel
2 minuten leestijd

De beveiligingsbranche heeft tot de uitbraak van COVID-19 een positieve ontwikkeling doorgemaakt. In 2019 steeg de omzet met 4 procent tot 1.476 miljard euro. Ook de werkgelegenheid maakte met een stijging van 0,6 procent een lichte groei door. Dat blijkt uit de jaarlijkse branchescan van de beveiligingssector.

Met de groei kwam de omzet van de beveiligingsbedrijven na jaren van herstel op eenzelfde niveau als in 2010. Volgens Ard van der Steur, voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche tonen de ontwikkelingen aan dat de branche structureel een gezonde bedrijfstak is. ‘Helaas worden veel van onze bedrijven nu zwaar getroffen door de coronacrisis. Dit onderstreept het belang van extra overheidsmaatregelen om deze gezonde bedrijven niet kopje-onder te laten gaan.’

Verwachtingen voor 2020

Het onderzoek, dat in opdracht van Nederlandse Veiligheidsbranche is uitgevoerd door Ilisia Marketingservice, vond plaats tussen 5 maart en 10 april van dit jaar. In die periode werden de eerste maatregelen ter bestrijding van het coronavirus van kracht. Het besluit om alle evenementen tot 1 september niet door te laten gaan, viel pas later (op 21 april).

Volgens de Veiligheidsbranche moet in het licht van de onzekerheid van die periode ook gekeken worden naar de verwachtingen van de bedrijven voor heel 2020. Van de in maart en april ondervraagde bedrijven zei 38 procent in 2020 een omzetdaling te verwachten (in 2019 was dit nog 11 procent), terwijl 33 procent zei te rekenen op groei (in 2019 was dit nog 68 procent).

Vooruitzichten verslechterd

Omzetdalingen worden grotendeels toegeschreven aan de coronamaatregelen, maar drie van de tien bedrijven zeiden nog geen zinnig woord te kunnen zeggen over de precieze omzetdaling die zij voor 2020 tegemoetzien. ‘Voor veel bedrijven zijn de vooruitzichten sinds dit onderzoek werd gehouden helaas vooral verder verslechterd’, aldus Van der Steur.

Vóór de coronacrisis

Over de periode vóór de coronacrisis biedt de branchescan wel eenduidige gegevens. Zo blijkt dat de 28.075 werknemers die vorig jaar werkten voor bedrijven aangesloten bij de Nederlandse Veiligheidsbranche, in totaal 23.372 fte’s bezetten. De stijging van het aantal fte’s werd volgens de onderzoekers gerealiseerd door meer externe inhuur.

Van de werkzame personen was vorig jaar 77 procent man, ongeveer hetzelfde aandeel als in de jaren daarvoor. Het percentage medewerkers boven de 45 jaar groeit nog steeds. Van 43 procent in 2017 en 46 procent in 2018 naar 48 procent in 2019. Het afgelopen jaar liet verder een duidelijke groei zien van het percentage medewerkers met een voltijdbaan (38 procent).

Belangen behartigen

De Nederlandse Veiligheidsbranche behartigt de belangen van bedrijven die zich bezighouden met beveiliging en beheersing van risico’s met betrekking tot personen, objecten en bedrijfsvoering. De omzet van de branche is bijna 1,5 miljard euro. Van alle beveiligingsmedewerkers in Nederland werkt 90 procent bij een bedrijf dat is aangesloten bij de Nederlandse Veiligheidsbranche.

https://content.securitas.nl/securitas/lp_whitepaper_beveiligen-in-de-anderhalvemeter-samenleving