GastVeiligheid: een wakend oog binnen de bezoekbeleving

Artikel
29 september 2020 3 minuten leestijd

Gastvrijheid en veiligheid op een slimmere manier inrichten. GastVeiligheid, een nieuw concept van Securitas en Welkom! maakt het mogelijk. ‘Met GastVeiligheid sluiten we veiligheid vanuit de juiste visie in het hart van de bezoekbeleving’, aldus Ursula Buiteman, hospitality specialist bij Welkom!.

In de praktijk blijkt het moeilijk om gastvrijheid en veiligheid in een en dezelfde rol te combineren. GastVeiligheid brengt daarin verandering. Buiteman: ‘Met dit concept integreren en centraliseren we veiligheid in alle processen van de bezoekbeleving. Dit vanuit een gedeelde visie waarin proactief handelen, de-escalerend optreden en hulpvaardigheid centraal staan. Met het gericht opleiden, van host én organisatie, onderscheidt GastVeiligheid zich van andere concepten.’ 

Mens, proces en omgeving

In GastVeiligheid heeft de Protective Host, een gastvrouw of -heer die is opgeleid in GastVeiligheid een belangrijke rol. Toch is hij of zij slechts een onderdeel van het concept. Buiteman: ‘Ons streven is een bewustwordingsproces in de héle organisatie op gang te brengen. GastVeiligheid bestaat dan ook uit een combinatie van advies en projectbegeleiding waarbij medewerkers van diverse afdelingen kunnen worden betrokken.’ 

‘Als het gaat om veilige gastvrijheid is het belangrijk om te beseffen dat mens, proces en omgeving onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden’, vervolgt ze. ‘Een goede balans bereik je alleen met een totaalconcept waarin hospitality én een proactieve werkwijze centraal staan. In de kern gaat het erom veiligheid in het hart van de bezoekbeleving te sluiten. Dat vraagt om een collectieve mindset. Om visie, empathie, opleiding en aandacht voor de juiste manier van communiceren.’

Scherper veiligheidsbewustzijn

Volgens Buiteman kan met name een scherper veiligheidsbewustzijn organisaties helpen een veilige en gastvrije bezoekbeleving neer te zetten. Indien gewenst in combinatie met nieuwe technologieën zoals een ontvangst portal. ‘Relevante vragen zijn: Waar haalt een organisatie haar informatie vandaan? Welke technieken zet ze in om bijvoorbeeld in deze nieuwe anderhalvemeter-samenleving medewerkers veilig en gastvrij hun werk te laten doen? Welke data is nodig voor de juiste ontvangst en hoe verhoudt zich dat tot de AVG?’

Inzage in rollen en processen is belangrijk. ‘Uit welke schakels bestaat het bezoekproces en wie is waarvoor verantwoordelijk? Het is goed om medewerkers bewust te maken van hun rol. Dat ze begrijpen hoe ook zij de veiligheid en gastvrijheid in hun organisaties kunnen borgen. En weten waar ze anderen kunnen ondersteunen. Een scherper veiligheidsbewustzijn is voor veel organisaties van toegevoegde waarde.’

Eigen rol verkennen

Opleiden is een essentieel onderdeel van GastVeiligheid. Naast het maken van veiligheids- en hospitality-analyses en de procesbegeleiding. Buiteman: ‘In ons opleidingstraject besteden we aandacht aan empathie, normen en waarden en verzorgen we trainingen die de veiligheid en gastvrijheid vergroten. Social engineering en predictive profiling bijvoorbeeld. Hoe zie je of iets afwijkt van de norm? En wat doe je als je afwijkend gedrag signaleert?’ 

‘Medewerkers worden getraind op security- en hospitality-vraagstukken. Steeds vanuit hun eigen rol. Dat maakt dit concept bijzonder effectief. De kernvraag is: ‘Hoe kun je in jouw rol de veiligheid en gastvrijheid in balans te brengen?’ Daarmee kweken we een breder bezoekbelevingsbewustzijn in de organisatie.’ 

Gastvrije veiligheid

Volgens Buiteman is GastVeiligheid toe te passen in alle organisaties waar compliance en/of gespecialiseerde beveiliging niet direct noodzakelijk is. Denk aan overheidsinstellingen, zorginstellingen, verzekeraars, of een internationale IT-specialist. Daarnaast is het concept uitermate geschikt voor organisaties die in de anderhalvemeter samenleving in ‘gastvrije veiligheid’ willen investeren. 

‘Bedrijven zijn steeds vaker zoekende. Wat is de rol van de mens? Wat maakt dat mensen graag bij je werken? Tegelijkertijd zien we dat gastvrijheid steeds meer functies in het bedrijfsproces raakt. Imago en veiligheid worden belangrijker.’ Dit concept helpt organisaties een veilige en gastvrije bedrijfscultuur te creëren en is van meerwaarde voor alle bedrijven en organisaties die belang hechten aan veiligheid, maar het minstens zo belangrijk vinden bezoekers met alle egards te ontvangen.’

Werelden samenbrengen

‘We verdiepen ons in de visie van de organisatie, waarna we mens, proces en omgeving aan elkaar koppelen. Uniek is dat we evenveel aandacht besteden aan hospitality als aan veiligheid. In feite brengen we de werelden van veiligheid en gastvrijheid samen’, aldus Buiteman.

New Call-to-action