Slimme technologie maakt match beveiligingsservices belangrijker

5 minuten leestijd

Snelle technologische ontwikkelingen vragen om een nieuwe aanpak van beveiligingsvraagstukken. Werd techniek in het verleden ontworpen op basis van vaste criteria, tegenwoordig is de match met andere services belangrijker dan ooit. ‘Techniek dienstbaar maken aan de beveiligingsoplossing, dat is de toekomst’, voorspelt Gijsbert Verburg, Chief Technical Officer bij Securitas Technology.

Krachtige hardware en slimme software zijn verantwoordelijk voor een forse uitbreiding van beveiligingsmogelijkheden waarin mens, kennis en techniek nauw met elkaar met zijn verweven. Data speelt daarin een belangrijke rol. Enerzijds door met datamining, het gericht zoeken naar statistische verbanden, anderzijds door realtime-informatie uit operationele systemen te gebruiken als in- of output voor securityprocedures. Een sterke informatiepositie maakt het mogelijk om beveiliging op locatie naadloos af te stemmen op de dienstverlening van onder andere alarmcentrales en mobiele surveillance.

New Call-to-action

Integrale veiligheidsoplossingen

‘Technologische ontwikkelingen hebben een enorme impact op de beveiligingsbranche’, zegt Verburg. Hij vervolgt: ‘Voor ons is het reden om in te zetten op een aanbod van integrale veiligheidsoplossingen waarin slimme technologie een rol speelt. We kiezen bewust voor een positie als innovatieve technologiepartner. Onze jarenlange ervaring en expertise in marktsegmenten zoals de bouw, industrie, retail, logistiek, luchtvaart, gezondheidszorg en de havens komen daarbij goed van pas.’

Streven naar een totaaloplossing

Ingewikkelde beveiligingsvraagstukken maken de vraag naar integrale oplossingen volgens hem groter. ‘De bedrijfsprocessen bij onze klanten worden complexer. Goed beveiligen bestaat steeds vaker uit het ontwerpen van een integraal en dekkend securityplan. De belangrijkste vragen daarbij zijn: ‘Wie is de gebruiker van de techniek? Welk proces moet er worden gefaciliteerd en wat moet de techniek doen om ervoor te zorgen dat dit proces kan slagen? We streven naar een totaaloplossing. Daar waar techniek een beveiligingsoplossing lokaal niet kan oplossen, kan creativiteit in de alarmcentrale uitkomst bieden. Mocht het daar niet kunnen worden opgelost, dan zetten we bijvoorbeeld mobiele surveillance in.’

beveiligingstechniek

Techniek dienstbaar aan oplossing

‘Een van de grootste ontwikkelingen is dat we steeds beter in staat zijn om techniek dienstbaar te maken aan een beveiligingsoplossing in plaats van andersom’, aldus Verburg. ‘Dit betekent bijvoorbeeld dat we de techniek op locatie zo kunnen ontwerpen dat deze perfect aansluit op de werkwijze in de alarmcentrale of op een bedrijfsproces bij een klant. Dat is een belangrijk verschil met vroeger toen de match met andere services minder complex was. Was het in het verleden geen enkel probleem om beveiliging bij verschillende leveranciers af te nemen, snelle technologische ontwikkelingen maken het voor securitymanagers steeds moeilijker de brug te slaan tussen verschillende diensten en aanbieders.’

Grip krijgen op meer dan alleen beveiliging

Specialistische beveiligingsoplossingen veranderen de klantbehoefte, weet Verburg. ‘Bedrijven kiezen tegenwoordig vaker voor een totaaloplossing, waarbij het tegelijkertijd mogelijk is om bedrijfsprocessen te optimaliseren. Dat kan door goed na te denken over hoe organisaties met behulp van (beveiligings)technologie veiliger, sneller, beter, efficiënter en/of goedkoper kunnen opereren. Zo is het met een slimme combinatie van hard- en software bijvoorbeeld mogelijk om grip te krijgen op klantenstromen, bezoekersfrequentie en fraude.’

Procedures combineren

Het slim combineren van security en operationele procedures in één proces, is een voorbeeld van hoe Securitas Technology bij een tankopslag zowel de beveiliging als de bedrijfsvoering naar een hoger niveau tilde. Verburg: ‘Door vrachtwagens bij aankomst en vertrek te registeren door middel van kentekenregistratie en de aanmeldprocedure te digitaliseren, verloopt het laden en lossen vlotter. Daarnaast levert de procedure een forse besparing op administratieve handelingen. Hierdoor hebben medewerkers meer tijd om aandacht te schenken aan de kwaliteit van de dienstverlening.’

Beveiligen van risico’s op inbraakrisico en vernieling

Het toegangsbeheer bij een productiebedrijf is een ander voorbeeld hoe beveiligingstechnologie wordt ingezet om bedrijfsprocessen efficiënt, prettig en veilig te laten verlopen. ‘Bij dit bedrijf maken we gebruik van perimeter protection en toegangsbeheer om het bedrijfsterrein af te scheiden van de buitenwereld. Wij zijn verantwoordelijk voor iedereen die we deze scheiding laten passeren. Dat is een grote verantwoordelijkheid en een complex vraagstuk. Je hebt te maken met personeel op locatie, met logistieke dienstverleners, contractors en bezoekers. Het gaat om stromen van mensen en voertuigen die op een gecontroleerde manier het terrein opkomen en verlaten. In dit geval zijn de belangrijkste risico’s die we beveiligen het risico van inbraak, vernieling en de daarmee gepaard gaande imagoschade.’

Kroonjuwelen beschermen

‘Ieder bedrijf heeft zijn eigen specifieke kroonjuwelen‘, vervolgt Verburg. ‘Zo heeft een van onze klanten, een bedrijf in zuivelproductie, een laboratorium waarin producten worden ontwikkeld en aan gepatenteerde formules wordt gewerkt. Hoewel het laboratorium hét kroonjuweel is in dit 24-uursbedrijf, is het gebied waar het zich bevindt niet 24/7 bemand. Het was dus belangrijk een passende beveiliging te treffen voor de momenten dat de productie doordraait, terwijl het gebied afgesloten en verlaten is. Je wilt immers niet dat kwaadwillenden in onbewaakte uren hun slag slaan. Ook in deze case bleek maatwerk de oplossing. De techniek op locatie is zo ontwikkeld dat deze in een vroeg stadium detecteert, naadloos samenwerkt met de alarmcentrale, maar geen beperking oplevert voor het primaire proces van de organisatie.’

Van traditionele monitoring tot sluitbegeleiding op afstand

Bij het beschermen van de kroonjuwelen is het volgens Verburg belangrijk om risico’s integraal te benaderen. Uitgaan van de assets en de aanvalsmogelijkheden op die assets. Een integrale oplossing bestaat bijvoorbeeld uit techniek en verschillende soorten dienstverlening, waaronder traditionele monitoring, alarmopvolging, videodienstverlening en de 24/7 bereikbaarheidsdienst. Maar ook mobiele surveillance, track & trace services, sluitbegeleiding op afstand, of een beveiliger op locatie kunnen deel uitmaken van een integrale beveiligingsoplossing.

Investeren in kwaliteitsmanagement

Bij de keuze voor de juiste beveiligingsoplossing waarschuwt Verburg met name de match tussen technologie en dienstverlening goed in de gaten te houden. Dit om te voorkomen dat aansluiting tussen slimme techniek, de alarmcentrale, surveillant of hulpdiensten ontbreekt. Of dat noodgedwongen voor een (verouderde) standaardoplossing moet worden gekozen. Daarnaast zou het securitymanagers helpen als zij hun technologie beoordelen aan de hand van doelen. Verburg: ‘Vanuit een duidelijke doelstelling kun je bepalen of techniek de juiste bijdrage levert aan je securityketen. Investeren in kwaliteitsmanagement, ook dat hoort wat mij betreft bij de nieuwe aanpak van beveiligingsvraagstukken.’

Dit artikel verscheen in het novembernummer van Security Management.

New Call-to-action