Meer vraag naar slim en efficiënt toegangsbeheer

Artikel
2 minuten leestijd

De verschuiving van vaste naar flexibele werkplekken, van vaste naar inwisselbare vergaderzalen en het heroverwegen/verlagen van het aantal vierkante kantoormeters. Het zijn trends die zowel invloed hebben op de beveiligingsindustrie als op elektronisch toegangsbeheer.

Toegangsbeheer maakt een razendsnelle evolutie door. Veiligheid binnen en rondom bedrijven wordt belangrijker en bedrijven zoeken steeds vaker naar duurzame, betrouwbare en efficiënte oplossingen voor nieuwe vraagstukken. Snelle technologische ontwikkelingen maken dit mogelijk. Zo kan slimme toegangscontrole zorgen voor meer snelheid, efficiëntie en controle in (logistieke) bedrijfsprocessen. Ook kan het helpen de bedrijfskosten te drukken.

Toegangsbeheer als dienstverlening

Met name de gevolgen van het hybride werken, waaronder de groeiende vraag naar flexibele huisvesting, leiden tot nieuwe uitdagingen in toegangsbeheer. Dat is ook een van de conclusies in het trendrapport Elektronisch Toegangsbeheer van de Federatie Veilig Nederland. In gebouwen die door meerdere organisaties worden gebruikt, is sluitend toegangsbeheer steeds vaker een uitdaging. Op technisch, maar vooral op organisatorisch gebied. De verwachting is dat toegangsbeheer steeds meer als dienst zal worden gevraagd en minder als product. Dit zodat iedere organisatie haar eigen toegangssysteem kan beheren en kan bepalen wie, waar en wanneer naar binnen mag. 

Daarnaast zijn de sterk gestegen beheerkosten een belangrijker reden voor efficiënter toegangsbeheer. Hoge energiekosten en kosten voor algemeen onderhoud zorgen voor een snel toenemende interesse in slimme gebouwen, waarin minder energie wordt verspild met het verwarmen, koelen of verlichten van (lege) ruimtes. Slim toegangsbeheer kan bijdragen aan een efficiënter gebruik kantoren. Bijvoorbeeld door flexibele werkplekken zoveel mogelijk te concentreren. Als maar de helft van de werknemers aanwezig is, hoeft ook maar de helft van het gebouw energie te verbruiken.  

Fysiek en digitaal toegangsbeheer

Ook de integrale aanpak van fysiek en digitaal toegangsbeheer staat steeds hoger op de agenda. Deze twee disciplines zijn nu nog vaak gescheiden. Een effectieve beveiliging is echter alleen mogelijk als de toegang tot gebouwen en computernetwerken integraal wordt geregeld. Hoewel dit technisch kan, gebeurt dit vaak niet, omdat fysiek toegangsbeheer als de verantwoordelijkheid van de facilitaire dienst wordt beschouwd, terwijl digitaal toegangsbeheer aan de ICT-afdeling wordt overgelaten. 

Een laatste duidelijke trend in toegangsbeheer is volgens het rapport het stijgend aantal alternatieven voor elektronische toegangspassen. Een daarvan is de smartphone. Gebruikers raken die minder snel kwijt dan pasjes, ze worden minder snel ‘uitgeleend’ en bieden extra beveiligingsmogelijkheden zoals tweefactor-authenticatie. En ook de adoptie van biometrie in het dagelijks verkeer wordt aangehaald. Hoewel deze technologie nu nog vooral bij zeer hoge risico’s wordt gebruikt, is de verwachting dat deuren in de toekomst ook steeds vaker geopend zullen worden met een vingerafdruk of irisscan. 

Meer weten over de do’s & don’ts bij toegangscontrole? Lees er alles over in dit artikel.