Geldservice Nederland: proactief beveiligen op hoog niveau

Klantverhaal
3 minuten leestijd

Geld tellen en controleren, bestellingen klaarmaken voor de banken en het regelen van transport tussen de GSN Cash Centers, cashpoints van de banken en De Nederlandsche Bank. Alles draait om een veilige verwerking van geld binnen de panden van Geldservice Nederland (GSN). Beveiliging heeft daarom de hoogste prioriteit.

‘Bij GSN is security op hoog niveau noodzakelijk’, zegt Esther Huijser, Hoofd Risk, Security en Compliance bij GSN. In het bedrijf dat in 2011 door de ING, ABN AMRO en Rabobank werd opgericht, gelden strenge regels en (toegangs)procedures. Zo worden alle goederen die naar binnen worden gebracht gecontroleerd en alle bezoekers aangemeld. ‘De security awareness bij GSN is hoog. Onze medewerkers weten dat ze niet op een standaard kantoor werken.’

Georganiseerde misdaad

Toch is alleen op je hoede zijn niet voldoende. Na de gewelddadige overvallen op onder andere gelddepots in Amsterdam en Rotterdam een paar jaar geleden voelde GSN zich gedwongen het securitybeleid aan te passen. Huijser: ‘Het gebruik van zware wapens, explosieven en de professionele aanpak van de overvallen waren nieuw in Nederland. Duidelijk werd dat we in deze branche niet met het stereotiepe overvaller te maken hadden, maar met zwaar georganiseerde misdaad.’

Securitas

Proactieve beveiligingsstrategie

‘Vanuit deze dreiging is een nieuwe beveiligingsbehoefte ontstaan’, zegt Huijser. ‘We zochten een securitypartner die het risicoprofiel van GSN begrijpt en in staat is, in volledig partnership, invulling te geven aan een proactieve beveiligingsstrategie. Een partner die begrijpt dat de continuïteit van onze dienstverlening cruciaal is. Net als het bieden van een veilige werkplek voor de 250 vaste medewerkers en de flexkrachten die de teams versterken.’

Proactief beveiligen is de beveiligingsstrategie waarvoor GSN heeft gekozen om nieuwe dreigingen het hoofd te bieden. Deze strategie is gericht op het signaleren van afwijkend gedrag, proactief reageren en preventief handelen. ‘Door proactief te beveiligen, kunnen we incidenten in een vroeg stadium herkennen en mogelijk voorkomen’, zegt Huijser. ‘Veiligheidsorganisaties zijn vaak reactief ingesteld en proberen met een mix van organisatorische, bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen incidenten te beheersen. Dat is niet voldoende. Goed voorbereide criminelen verstoren het primaire proces en zijn veiligheidsorganisaties vaak te slim af. Met desastreuze gevolgen.’

Afwijkend gedrag herkennen

In de nieuwe beveiligingsstrategie werken GSN en Securitas nauw samen. GSN heeft organisatorische, bouwkundige en technische investeringen gedaan, terwijl Securitas het werven, selecteren en het opleiden van gespecialiseerde beveiligers voor haar rekening nam.

Financial copy

De beveiligers zijn onder andere opgeleid in predictive profiling. Dit stelt ze in staat om door middel van gedragsprofilering afwijkend gedrag vroegtijdig te herkennen. Beveiligers wordt geleerd niet op vooroordelen af te gaan, maar ongewoon gedrag in een specifieke context te herkennen en alert te zijn op zwakke signalen. Waarom is een persoon met een ‘doorsnee uiterlijk’ bijvoorbeeld al lange tijd aanwezig op een bepaalde locatie, van tijd tot tijd bellend?

En zelfs als er niet meteen verdacht gedrag wordt geconstateerd, kunnen beveiligers die zijn opgeleid in predictive profiling door middel van het stellen van de juiste vragen achter de intenties van kwaadwillenden komen. ‘We vinden het dus ook belangrijk dat de beveiligers op hun gevoel afgaan. Dat ze hun hoofd en intuïtie durven volgen,’ geeft Huijser aan.

Red Teaming

Om ervoor te zorgen dat het team adequaat reageert op incidenten is er een programma ingericht voor permanente educatie en Red Teaming. Dit is een kwaliteitsinstrument waarbij met behulp van het daadwerkelijk uitvoeren van scenario’s, realistische beveiligingstesten worden uitgevoerd. Hierdoor wordt de alertheid van de beveiligers verhoogd, de bekendheid met de procedures verbeterd en raken beveiligers vertrouwd met het gebruik van ondersteunende (communicatie)middelen. Bij deze acties zijn ook andere (private en publieke) securitypartners van GSN betrokken waaronder Cortex en de Nationale Politie.

‘Het up-to-date houden van vaardigheden is een kernactiviteit’, zegt Huijser. ‘Iedere dag is een trainingsdag. Individuele ontwikkelingen worden permanent gemonitord en bijgestuurd waar nodig.’

Securitas - proactief beveiligen

Mensen voelen zich veilig

De samenwerking tussen GSN en Securitas heeft z’n vruchten afgeworpen. Door proactief te beveiligen kan snel en effectief worden ingegrepen. Een ander belangrijk en succesvol aspect is dat de continuïteit van de dienstverlening van GSN is gewaarborgd. Zo is er een continuïteitsplan opgesteld waarin alle sleutelrollen dubbel zijn ingevuld en beveiligers inwisselbaar zijn op locaties. Ook vindt er structureel overleg plaats met andere (security)partners in de keten.

Ervaring bundelen

‘De samenwerking heeft zeker bijgedragen aan de veiligheid van GSN en de samenwerking en afstemming met andere securitypartners’, zegt Huijser. ‘Door kennis en ervaring te bundelen, zijn we beter in staat dreigingen te onderkennen, risicoanalyses te maken en maatregelen te treffen. En natuurlijk is een veilige werkplek belangrijk. Het personeelsverloop bij GSN is laag. Medewerkers gaan met plezier naar hun werk. Ze voelen zich veilig.’

Securitas