Draagvlak creëren voor veiligheidszorg. Hoe doe je dat?

Artikel
2 minuten leestijd

Beveiliging is duur, draagt nauwelijks bij aan het imago van een bedrijf en is daarom weinig ‘sexy’. Draagvlak creëren voor veiligheidszorg is geen eenvoudige taak, maar wel een belangrijke, zegt Arjen Appelman, coach, schrijver en senior consultant integrale beveiliging.

‘Weinig managers raken enthousiast bij de gedachte geld te investeren in het voorkomen van incidenten die misschien nooit zullen plaatsvinden’, zegt Appelman. ‘Beveiliging is vaak een sluitpost. Zeker op een moment dat er bezuinigd moet worden.’

Gek is dat niet, zegt hij. ‘Van nature ontkennen we risico’s. Dat is gezond. Zou je bij elk risico stilstaan, dan heb je geen leven. Dan kun je geen straat meer oversteken. Maar de neiging risico’s te ontkennen, betekent ook dat als we als we over veiligheidszorg lezen niet snel het gevoel hebben dat het op ons van toepassing is. Als je als securityprofessional draagvlak wilt creëren, is het belangrijk je dáár bewust van te zijn.

(Laten) ervaren is de manier

Posters, flyers en dure folders alleen zijn volgens Appelman niet effectief genoeg. De beste manier het bewustzijn te vergroten is: laten ervaren. Door middel van echte, maar ook door middel van in scene gezette incidenten voelen medewerkers in de praktijk hoe kwetsbaar ze zijn. Appelman: ‘Helaas worden maatregelen pas genomen nadat er iets is gebeurd. De voorbeelden daarvan zien we elke dag in het nieuws bij bijvoorbeeld grote branden. Ook inbraken in bedrijven leiden doorgaans tot beveiligingsvoorzieningen die anders niet zouden zijn gedaan.’

Awareness vergroten

Appelman heeft door zijn specialisme ‘awareness’ duizenden mystery visits geënsceneerd met als doel het veiligheidsbewustzijn in (grote) organisaties te vergroten. ‘Awareness’ is volgens hem nodig om draagvlak voor veiligheidszorg te creëren. ‘Iets wegnemen of laten gebeuren op een afdeling zijn vaak echte eyeopeners. Belangrijk is het ook de gevolgen uit te leggen. Medewerkers hebben vaak geen idee wat het kost als een computer wordt gestolen. En dat is niet 1000, maar eerder 15.000 euro als je alle vervolgschade meerekent.’

Betrek het middenmanagement

Hoe belangrijk het ook is het topmanagement te interesseren voor veiligheidszorg, nog belangrijker is het om het middenmanagement te betrekken. ‘Als managers op de werkvloer het allemaal maar flauwekul vinden, dan is het ijdele hoop te denken dat er ook maar iets zal veranderen. Juist op de werkvloer is het belangrijk dat medewerkers een positieve houding hebben ten opzichte van veiligheidszorg.’

Kosten batenanalyse

Een belangrijke manier om het topmanagement te interesseren is volgens Appelman het maken van een ‘kosten batenanalyse’. Met behulp van een goede incidentregistratie is het mogelijk inzicht te krijgen in wat beveiligingsmaatregelen concreet op zouden brengen. ‘Met een degelijke analyse is het gemakkelijker het topmanagement te overtuigen dat investeren in veiligheidszorg rendabel kan zijn. De maatregelen kosten niet alleen geld, ze besparen nog meer geld.’

Meer lezen? Appelman schreef verschillende boeken over integrale beveiliging.