Bedrijfsleven rol in vergroten veiligheid

Nieuwsartikel
1 minuut leestijd

Het bedrijfsleven kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de veiligheid in de samenleving. Door de discussie over privacy en ethiek te voeren en de awareness binnen organisaties te vergroten.

Dat stelt Krishna Taneja, directeur Nationale Veiligheid bij onderzoeksorganisatie TNO in de derde aflevering van de Securitas Studio Sessies met als thema ‘De impact van de open samenleving op uw beveiliging’. Het is volgens hem een illusie om te denken dat de overheid volledige controle over veiligheid kan hebben. ’90 tot 95% van de veiligheid rond privacygevoelige informatie ligt in handen van het bedrijfsleven. Bedrijven moeten verantwoordelijkheid nemen, samenwerken en de discussie over privacy en ethiek zelf voeren’, aldus Taneja.

Onderzoeksrapport Het nieuwe beveiligen

Datastroom

Volgens Taneja heeft het bedrijfsleven veel macht (90%) als het gaat om de enorme datastroom binnen het publieke domein. De belangrijkste opgave voor bedrijven is dan ook data van klanten veilig te stellen. ‘Bedrijven moeten medewerkers er bewust van maken dat – los van de technische waarborg – data te allen tijde veilig moet zijn. Want het imago van een bedrijf hangt daarvan af.’

Awareness

Awareness zorgt er niet alleen voor dat bedrijven voorzichtiger omspringen met data, het kan de samenleving als geheel veiliger maken, stelt Taneja. Bedrijven kunnen volgens hem twee dingen doen om hun signaleringsfunctie te versterken. Eén manier is technische maatregelen inzetten om data beter te screenen. Een tweede manier is medewerkers en bezoekers betrekken bij de veiligheid binnen bedrijven. Taneja: ‘Onze intuïtie bedriegt ons vaak niet. Dus als mensen wat voelen, bied daar dan een plek voor.’

Security mindset

Awareness is voor veel bedrijven een belangrijk aandachtspunt, blijkt uit onderzoek van Securitas. 78% van de bedrijven die de afgelopen jaren wijzigingen doorvoerden in hun veiligheidsbeleid namen maatregelen op het gebied van awareness, oftewel het vergroten van de betrokkenheid, bewustwording en verantwoordelijkheid bij medewerkers en bezoekers. Gesteld kan worden dat het ontwikkelen van een security mindset misschien wel een van de belangrijkste opdrachten voor het bedrijfsleven is.

Het Nieuwe Beveiligen

Securitas voerde afgelopen zomer een onafhankelijk onderzoek uit onder 536 respondenten waaronder security managers, facility managers, (HR) directeuren en office managers. Het doel was inzicht te krijgen in het bewustzijnsniveau van het Nederlandse bedrijfsleven en in het verlengde daarvan het in kaart brengen van de wensen, behoeften, visie en gedrag ten aanzien van de beveiligingsvisie van Securitas: Het Nieuwe Beveiligen, een proactieve visie vanuit bewustwording, participatie en integraliteit.