Vijf keer investeren in veilige gastvrijheid

Artikel
2 minuten leestijd

Investeren in veilige gastvrijheid doet u door te investeren in een gastvrije én veilige bedrijfscultuur. Aan welke processen kunt u daarbij denken? We geven vijf voorbeelden. 

1. Betrek de organisatie, maak mensen verantwoordelijk

Wilt u de veiligheid en gastvrijheid in uw organisatie vergroten, dan is het verstandig om de organisatie te betrekken en medewerkers gericht verantwoordelijk te maken voor hospitality- en/of securitytaken. Heeft een host of medewerker twijfels bij een vaag verhaal van een bezoeker? Is er sprake van afwijkend gedrag? Dan is het belangrijk dat hij of zij dat kan melden en dat er vervolgens iets mee wordt gedaan. Om dit goed te laten verlopen is het gestructureerd inrichten van informatiestructuren binnen uw organisatie essentieel.

2. Maak van goede communicatie een speerpunt

Goed communiceren kan zowel de gastvrijheid als de veiligheid vergroten. Gastvrouwen zijn getraind in het maken van een alert praatje, maar ook voor medewerkers en ketenpartners is aandachtig communiceren van belang. Welke toon gebruik je en ben je je ervan bewust wat deze teweeg brengt? Spreek af hoe medewerkers met (gevoelige) informatie omgaan. Voor wie mag je de deur wel of niet openhouden? Wanneer spreek je iemand ergens op aan? Goed communiceren gaat verder dan het opvolgen van instructies en protocollen. Met de juiste vragen kun je veel informatie vergaren en proactief onveilige situaties voorkomen.

3. Besteed aandacht aan een veilige inrichting

Een goede inrichting draagt bij aan een veilige en gastvrije omgeving. Verborgen hoekjes en drempels kunnen voor onveilige situaties zorgen. Daarnaast zijn factoren als tocht en slecht licht van invloed op de bezoekbeleving. Als het gaat om een goede balans tussen veiligheid en gastvrijheid is het daarom zinvol om eens goed naar de inrichting van bijvoorbeeld de ontvangstruimte te kijken. Wat wilt u als organisatie uitstralen, waar komen mensen binnen, waar gaan ze zitten en hoeveel tijd brengen ze er door? 

4. Oprecht oog voor elkaar

Echt contact maken is een menselijke interactie die steeds belangrijker wordt. Het is goed als een gastvrouw of -heer op de hoogte is van wat er binnen de organisatie speelt, maar nog beter is het wanneer oprechte aandacht onderdeel uitmaakt van de bedrijfscultuur. En medewerkers – ongeacht hun taak of functie – nieuwsgierig naar elkaar zijn. Dat kan al door een praatje te maken met iemand die op een ongebruikelijke tijd in de kantine zit. Door oprechte interesse in elkaar te tonen, kom je er sneller achter of er iets mis is.

5. Neem medewerkers serieus

Medewerkers betrekken én betrokken houden? Dat doe je ook door ze serieus te nemen. Zelfs als iemand voor de zoveelste keer melding maakt van afwijkend gedrag. In een veilige en gastvrije bedrijfscultuur is een proactieve werkwijze van belang. Elke melding is waardevol. 

Gastveiligheid