5 aandachtspunten bij het implementeren van cameratoezicht

Artikel
2 minuten leestijd

Het aantal camera’s in Nederland is razendsnel gegroeid. Naar schatting zijn inmiddels zo’n 500.000 tot 1,5 miljoen camera’s actief. Steeds meer experts maken zich echter zorgen over de privacy en de veiligheid van deze camera’s. Zeker als deze zijn geplaatst rondom objecten met een hoger veiligheidsrisico. Reden om extra zorgvuldig te zijn bij het implementeren van cameratoezicht. Met deze aandachtspunten maakt u goede én veilige keuzes. 

Besef dat digitale hulpmiddelen kwetsbaar zijn

Digitale hulpmiddelen die de veiligheid juist moeten vergroten zijn enorm kwetsbaar en kunnen (onbedoeld) zelfs de veiligheid in gevaar brengen. Het is belangrijk om je daar bewust van te zijn. Met name apparatuur die wordt aangesloten op het internet brengt risico’s met zich mee. De juiste security settings zijn belangrijk. Wie veilig camera’s wil inzetten, moet bijvoorbeeld op zijn minst het standaardwachtwoord aanpassen. Daarnaast is het van belang om nieuwe updates zo snel mogelijk te installeren. Deze bevatten niet alleen nieuwe functies, maar dichten ook nieuw ontdekte beveiligingsrisico’s.

Investeer in camera’s van goede en bekende merken

De competitieve prijs is een van de redenen waarom klanten voor onbekende merken en/of Chinese camera’s kiezen. Toch is het de vraag of het prijsvoordeel opweegt tegen de nadelen. Zeker als het gaat om beveiliging. Zo uiten experts de vrees dat dankzij mogelijke achterdeurtjes in de software via dit soort camera’s kan worden meegekeken. Daarnaast baart het onderzoekers zorgen dat Chinese bedrijven verplicht zijn hun gegevens te delen met de regering. Amerikaanse overheden mogen om deze redenen al sinds 2019 geen Chinese camera’s meer aanschaffen.

Verdiep u in de regelgeving

In Nederland mag een beveiligingscamera niet alles opnemen en moet het duidelijk worden gecommuniceerd als een locatie wordt gemonitord door middel van camerabewaking. Voor gemeentes bijvoorbeeld gelden regels. Dat geldt ook voor bedrijven. Zo is monitoring in gevoelige ruimten, zoals sanitaire, religieuze- en pauzeruimten niet toegestaan. En geldt voor heimelijke opnames dat deze alleen in uitzonderlijke gevallen mogen worden gemaakt. Daarnaast zijn er tal van voorschriften op het gebied van het bewaren en bekijken van beelden. Wilt u meer lezen over de do’s en de don’ts bij cameratoezicht? In dit artikel vroegen wij ICT-jurist Arnoud Engelfriet naar de juridische aspecten omtrent het omgaan met camerabeelden.

Stel vragen en wees kritisch

Regelgeving is belangrijk, maar daarnaast kan enige technische kennis u helpen de juiste keuzes te maken. Deze stelt u in staat om de juiste vragen te stellen aan uw toeleveranciers. Zo kunt u bijvoorbeeld vragen naar de functionaliteit van een apparaat, maar ook naar de non-functionaliteit. Wat zijn de beveiligingsrisico’s? Hoe goed is het product beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik? En hoe zit het met de levensduur? Een belangrijke tip: wees kritisch. Dat is beste manier om te beoordelen of u met een digitaal beveiligingshulpmiddel iets toevoegt of iets afbreekt.

Laat u goed voorlichten

Heeft u de kennis zelf niet in huis, betrek dan een adviseur, bijvoorbeeld een cameraspecialist met kennis van beveiliging. Of ga in gesprek met uw beveiligingsspecialist. Deze kan u niet alleen helpen met de implementatie van veilig en effectief cameratoezicht, maar ook deskundig advies geven over de nieuwste ontwikkelingen in de beveiliging. Zo kiezen steeds meer bedrijven voor beveiliging op afstand, professionele alarmverificatie en aansluiting op een alarmcentrale. Voor een snelle follow up en minimale schade.  

New Call-to-action