Veiligheid mainports: samenwerking cruciaal tegen ondermijnende misdaad

Artikel

De mainports veiliger maken. Dat is de gezamenlijke ambitie van Securitas en haar (keten)partners in de Nederlandse havens. Ondermijning vormt een van de grootste problemen op…

SRA: uw route naar veiligheid in 5 stappen

Het in kaart brengen van risico’s is cruciaal om de veiligheid en de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen. Maar hoe pak je dat aan?…

Artikel

Toekomstbestendig beveiligen: data als sleutel risicomanagement

Steeds vaker wordt data ingezet om risico’s te beheersen, kansen te realiseren en de veiligheid te vergroten. Niet voor niets maakt het gebruik van data…

Artikel

Agressie aanpakken: hard optreden niet altijd de beste oplossing

Agressie en geweld tegen ondernemers blijft actueel. In het midden- en kleinbedrijf maar ook in andere sectoren, waaronder de overheid, is het een groeiend probleem.…

Artikel

Zo integreert u veiligheidsdenken op alle niveaus in uw organisatie

Om veiligheidsrisico’s tot een minimum te beperken is het van belang deze zoveel mogelijk af te dichten. Duidelijk veiligheidsbeleid, een goede informatiepositie en een integrale…

Artikel

Zo maak je van een integrale beveiligingsaanpak een succes 

Sommige veiligheidsproblemen zijn te complex om door slechts één partij of als organisatie te worden aangepakt. Samenwerken met andere disciplines is dan nodig. Maar hoe…

Artikel

Essentie van integraal beveiligen is samenwerken

Integrale beveiliging is een belangrijk thema binnen de overheid. Maar ook bedrijven en organisaties hebben er baat bij om complexe, meerduidige veiligheidskwesties op een brede,…

Artikel

Zorgen onder ondernemers over inbraak tijdens vakantie

Bijna 60 procent van de ondernemers maakt zich op hun vakantieadres zorgen over een mogelijke inbraak. Dat blijkt uit onderzoek van MKB Belangen in opdracht…

Artikel