Zo ondersteunt u uw medewerkers in crisistijd

ArtikelCorona
2 minuten leestijd

De coronapandemie scheidt mensen van hun vertrouwde werkplekken, collega’s en dagelijkse routines. Dat leidt tot stress en onzekerheid. Maar er is ook goed nieuws. Leidinggevenden kunnen met hun gedrag nadrukkelijk bijdragen aan een gevoel van stabiliteit onder collega’s, blijkt uit Amerikaans onderzoek.

Universitair hoofddocent Wei Zheng van het Amerikaanse Stevens Institute of Technology onderzocht in een vroeg stadium van de coronapandemie in april hoe professionals reageerden op de plotselinge effecten van de crisis. Op Harvard Business Review geeft ze vijf aanbevelingen die een bijdrage leveren aan het gevoel van stabiliteit, empowerment en inclusie onder medewerkers.

New call-to-action

Toon waardering

Het erkennen, prijzen en tonen van waardering voor iemands werk, toewijding en inspanning is belangrijk. Dat gaf maar liefst 44% van de respondenten aan. Kleine bevestigingen zoals een ‘dankjewel’ voor goed werk of een e-mail om inspanningen te erkennen worden gewaardeerd. Anderen voelden zich gesteund door meer zichtbare gedragingen van hun leiders. Zoals het praten over de prestaties van een medewerker tijdens teamvergaderingen en het vermelden van hun werk in gesprekken waarbij managers aanwezig zijn. Bevestigend gedrag zorgt ervoor dat deelnemers zich trots en gewaardeerd voelen in een tijd waarin het contact met collega’s beperkt is.

Bied ondersteuning op maat

Begrip voor de individuele behoeften, voorkeuren en (werk)omstandigheden zorgt ervoor dat werkdoelen gemakkelijker worden bereikt en mensen zich minder gestrest voelen. Dit werd door 21% van de deelnemers genoemd. Mensen hebben verschillende gezins- en woonsituaties en zijn in verschillende mate bedreven in technologie en werken op afstand. Deelnemers ervaren het als het prettig als leidinggevenden regelmatig vragen hoe het met hen en hun gezinnen gaat. En laten zien dat ze zich bewust zijn van hun specifieke uitdagingen en beschikbaarheid. Andere leidinggevenden en managers oogstten waardering omdat ze een-op-een bespraken hoe meer richting te geven. Door bijvoorbeeld de werktaken onder teamleden te herverdelen om aan de verschillende en veranderende behoeften te voldoen.

Betrek werknemers bij besluitvorming

In een tijd van grote onzekerheid worden leidinggevenden die naar input zoeken en daar ook naar handelen meer gewaardeerd. Dit gaf 15% van de respondenten aan. Ze vertelden dat hun houding ten opzichte van hun werk verbeterde nadat ze werden uitgenodigd problemen aan de orde te stellen, hun mening te geven tijdens vergaderingen en betrokken werden bij discussies over de koers van het team. Eén deelnemer zei dat haar leidinggevende haar vroeg om een ​​beoordelingsproces op te zetten om te helpen bij het nemen van beslissingen. Dit gaf haar een signaal dat ze capabel, betrouwbaar en een onderdeel van het team was.

Geef werknemers nieuwe verantwoordelijkheden

Het lijkt misschien contra-intuïtief, aangezien de draagkracht van mensen vermindert in tijden van crises. Niettemin gaf 13% van de respondenten aan zich sterker te voelen als ze nieuwe verantwoordelijkheden kregen toegewezen. Zelfs als organisaties worstelden met de uitdagingen van de pandemie. Daarbij ging het onder meer over het op zich nemen van leidinggevende taken, en het begeleiden van collega’s bij het werken op afstand. Nieuwe verantwoordelijkheden geven medewerkers vertrouwen en de kans om andere collega’s beter te leren kennen. Ze voelen zich daardoor meer betrokken bij het succes van het team.

Maak tijd en ruimte voor teambinding

Virtuele koffiepauzes, happy hours, lunches, tijd om verhalen te delen en zelfs games die je via Zoom kunt spelen. Ze helpen allemaal bij het maken van verbinding maken met collega’s. 10% van de respondenten gaf aan het belangrijk te vinden dat leidinggevenden dit soort activiteiten faciliteren. Het helpt mensen elkaar beter leren kennen in een informele setting en stress te verminderen. Ook motiveert het om goed te presteren.

New Call-to-action