Soft skill hospitality als 21e-eeuwse vaardigheid

Soft skill hospitality als 21e-eeuwse vaardigheid

ArtikelMens
2 minuten leestijd

Zou hospitality als soft skill moeten worden toegevoegd aan de 21e-eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs? Bijna driekwart (73%) van de docenten en managers in het onderwijs vindt van wel. Dat blijkt uit onderzoek van Boom beroepsonderwijs.

Wat is de stand van zaken in het beroepsonderwijs als het gaat om hospitality? Hoe gaan scholen en docenten hiermee om en in hoe wordt deze soft skill in de curricula ingebed? Tijdens de tweede Dag van de Hospitality presenteerde Rob van der Ploeg, manager business development en strategie bij Boom beroepsonderwijs de resultaten van onderzoek onder duizend docenten en managers.

New call-to-action

Persoonlijk contact

Boom beroepsonderwijs is onderdeel van Koninklijke Boom uitgevers en specialist op het gebied van beroepsonderwijs. Met name als het gaat om het vakspecifieke aspect van opleiden binnen het voorgezet onderwijs (met name vmbo), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het praktijkonderwijs. De uitgeverij ontwikkelt samen met scholen en het beroepenveld content waarin persoonlijk contact en doen een rode draad vormen.

‘Over hospitality in het onderwijs als soft skill horen we relatief weinig. Toch vinden wij dat het goed kunnen toepassen van hospitality op de werkvloer hét verschil kan maken’, zegt Van der Ploeg. ‘Als het er ultiem om gaat en je hebt die klantvriendelijkheid en dat hostmanship in je lichaam, dan ben ik ervan overtuigd dat veel mensen met een glimlach met je in contact zullen treden. Hospitality is een belangrijke vaardigheid voor succes op de werkvloer.’

21e-eeuwse vaardigheid

Uit het onderzoek van Boom beroepsonderwijs blijkt dat docenten en managers er net zo over denken. Een meerderheid van de scholen voelt er zelfs wel wat voor om hospitality als 21e-eeuwse vaardigheid uit te roepen. Van der Ploeg: ‘Hospitality zou dan net als 11 andere vaardigheden waaronder kritisch denken, samenwerken, communiceren en creativiteit een belangrijk onderdeel worden in het curriculum van het funderend onderwijs. Een vaardigheid die nodig is om te functioneren in, en bij te dragen aan de toekomstige samenleving.’

Toch zijn er nog wel wat hobbels te nemen, blijkt uit hetzelfde onderzoek. Zo zijn docenten wel geïnteresseerd in het onderwerp hospitality, maar besteden ze er nog te weinig aandacht aan. Een grote meerderheid van de scholen in Nederland heeft nog geen concrete visie op hospitality onderwijs ten aanzien van het curriculum. Daarnaast geven docenten aan behoefte te hebben aan coaching, scholing en ondersteuning op dit thema.

Wakker schudden

Volgens Van der Ploeg is er nog veel te winnen als het gaat om hospitality-les in het beroepsonderwijs. Een interessante vraag is wat de studenten er zelf van vinden. Van de ondervraagde docenten denkt slechts 28% dat hun studenten weten wat de soft skill hospitality inhoudt en bijna een derde (31%) denkt dat studenten het belang niet kennen. Maar of de docenten het bij het rechte eind hebben en studenten daadwerkelijk moeten worden wakker geschud? ‘Het zou goed zijn als we ons hospitality-onderzoek ook nog eens onder studenten uitvoeren’, aldus Van der Ploeg.

Bent u geïnteresseerd in de resultaten van het complete onderzoek dan kunt u contact opnemen met Boom beroepsonderwijs: service@boomberoepsonderwijs.nl.

New Call-to-action