Opmars vrouwen in hospitality

Artikel
2 minuten leestijd

Beheerden mannen in vroegere tijden het hospitalitydomein, tegenwoordig zijn het vooral vrouwen die werken als receptionist, gasten ontvangen en service verlenende functies uitoefenen. Een van de redenen? Vrouwen brengen het gevoel van gastvrijheid goed over.

Hospitality is de afgelopen jaren belangrijker geworden. ‘In de bezoekbeleving heeft een zakelijke benadering plaatsgemaakt voor het geven van een goed gevoel’, zegt Ursula Buiteman, Business Developer bij Welkom!.

‘Mensen voelen vaker dan vroeger de behoefte om zich ergens écht welkom te voelen. Technologische vernieuwingen spelen daarin een rol. Tegenwoordig gaat alles sneller.’

Gevoel overbrengen

Het aantal vrouwen in de zakelijke dienstverlening is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Die trend is ook zichtbaar bij Welkom! waar inmiddels meer dan 400 vrouwen werken. Buiteman: ‘Naast de voorkeur van veel vrouwen voor een deeltijdbaan, kunnen vrouwen het gevoel van gastvrijheid goed overbrengen. Vrouwen zijn expressief, hebben inlevingsvermogen en zijn vaak sensitiever dan mannen. Ook pikken ze non-verbale signalen snel op.’

Vrouwen aan de top

Vrouwen presteren goed als gastvrouw of receptioniste, maar ook in de top van de gastvrijheidsindustrie zijn ze in opmars. Uit onderzoek van socioloog en onderzoeker Jenny Sok in opdracht van de Hotelschool in Den Haag blijkt dat vrouwen zelfs sneller carrière maken dan mannen.

Sok keek naar de positieve factoren waarmee vrouwen de top behalen. Zes factoren zijn volgens haar van belang: ‘motivatie, ambitie, sociale eigenschappen, competenties, persoonlijkheid en externe factoren.’

Sociale vaardigheden

In het onderzoek werd gekeken naar de verschillen tussen mannen en vrouwen. Opvallend is dat vrouwen snel carrière maken, maar later worden ingehaald door mannen. Een ander verschil is dat mannen vaker dan vrouwen het gevoel hebben te moeten werken aan hun sociale vaardigheden.

Vaker glimlachen

‘Dat vrouwen goed getraind zijn in sociale vaardigheden wordt bevestigd in het boek ‘Gedrag in organisaties’ van Stephen P. Robbins en Timothy A. Judge. Buiteman: ‘Volgens de auteurs maken vrouwen een ander socialisatieproces door. Er wordt, meer dan van mannen verwacht dat ze op hun werkplek positieve emoties tonen, bijvoorbeeld door te glimlachen.’

Koude cultuur

De trend van de opmars van vrouwen in de gastvrijheidsbranche speelt volgens haar vooral in landen met een ‘koude cultuur’. Dit soort landen, waaronder Nederland, bevindt zich in West-Europa. In landen met een warme cultuur (Zuid-Europa) werken juist meer mannen in dienstverlenende branches zoals de horeca.

‘Een van de verklaringen is dat er in landen met een warme cultuur van nature al meer relatiegericht wordt gecommuniceerd’, zegt Buiteman. ‘Als gevolg daarvan wordt er eerder geïnvesteerd in een wat zakelijker benadering. Daar zijn mannen vaak goed in. Ze kunnen situaties snel overzien, zijn daadkrachtig en praktisch.’

Snel op tafel

Buiteman vindt het leuk om de verschillen tussen mannen en vrouwen in de branche te zien. ‘Obers bijvoorbeeld zijn vaak zeer gefocust op hun taak’, zegt ze. ‘Vrouwen daarentegen zijn geneigd wat langer bij een tafel stil te staan om na te gaan of iedereen nog tevreden is. Mannen willen dit natuurlijk ook weten, maar uiten dat op een andere manier.’