Hoe houd je de werkplek innovatief en inclusief?

Nieuwsartikel
2 minuten leestijd

De verschuiving naar werken op afstand heeft grote gevolgen voor het sociaal kapitaal in organisaties. Hoewel we meer vergaderen voelen werknemers zich minder verbonden en meer geïsoleerd, blijkt uit nieuw onderzoek van Microsoft. Hoe maak je de werkplek weer innovatief, creatief en inclusief? De onderzoekers geven tips.

Voor veel werknemers is het allang niet meer vanzelfsprekend dat ze in de gangen van het kantoor collega’s tegen het lijf lopen en ideeën uitwisselen bij het koffiezetapparaat. Een jaar lang pandemie en thuiswerken eisen hun tol. Uit de jaarlijkse Work Trend Index van Microsoft blijkt dat de coronapandemie en thuiswerken ervoor zorgt dat werknemers en teams veel meer in silo’s zitten.

Informele interacties

Een zorgwekkende ontwikkeling want sociaal kapitaal is niet alleen van cruciaal belang voor een fijne werkplek. Het draagt ook bij aan kennisdeling, nieuwe ideeën, een lager ziekteverzuim en betere prestaties. Informele interacties zijn de sleutel tot wat we kennen als sociaal kapitaal: de sociale netwerken en hulpbronnen die via netwerken gemobiliseerd kunnen worden.

In het ‘nieuwe normaal’ kiezen steeds meer bedrijven voor hybride werkvormen. Volgens de onderzoekers is het dan ook een uitdaging om werkplekken te creëren waar de sociale banden tussen mensen die op kantoor en degenen die vanuit huis werken worden gekoesterd.  Alles hangt volgens hen af van het creëren van structuren en beleid dat sociale contacten op het werk ondersteunt. Ze geven 4 tips:

1. Wees proactief

Met een dagelijkse mix van kantoor- en thuiswerkers kun je er niet van uitgaan dat er dezelfde banden ontstaan ​​als bij die toevallige gesprekken in de gang. Moedig teams daarom aan op zoek te gaan naar verschillende perspectieven. Nodig bijvoorbeeld mensen uit andere teams of van buiten de organisatie uit om zich aan te sluiten bij vergaderingen. Zodat ze ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen.

2. Maak tijd en ruimte voor sociaal kapitaal

De tijd die we aan vergaderen besteden, is het afgelopen jaar meer dan verdubbeld. Toch voelen medewerkers zich geïsoleerd. Net als persoonlijke vriendschappen kost het opbouwen van sociaal kapitaal tijd en moeite. Als werknemers vastlopen en zich overbelast voelen, lukt het niet om tijd te besteden aan het uitbreiden van hun netwerk. Voor leiders en managers is het belangrijk te zoeken naar mogelijkheden om de werkdruk te verminderen, zodat mensen meer tijd en energie hebben voor het onderhouden van werkrelaties.

3. Moedig sociale steun aan

Collega’s helpen met het opbouwen van hun netwerk, hen uitdagingen bieden en hun stress verlichten, wordt nogal eens betiteld als niet-werkgerelateerd gebabbel. Het is vaak onzichtbaar voor de organisatie en wordt niet gezien als werk, terwijl het dat in werkelijkheid wel is. Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers die worden aangemoedigd hun collega’s te ondersteunen tevredener zijn en sociale interacties rapporteren van hogere kwaliteit.

4. Maak vergaderingen sociaal en inclusief 

Vergaderingen zullen in de toekomst vaker worden bijgewoond door een mix van kantoor- en thuiswerkers. Goed geplande en gerichte vergaderingen zijn dan van belang. Om iedereen bij de vergadering te betrekken, is rol van moderators belangrijk. Deze moet zich ook bekommeren om medewerkers die niet fysiek aanwezig zijn.

New Call-to-action