Uw gegevens veilig bij Securitas

Artikel
1 minuut leestijd

Meer recht om te weten wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, het recht om uw gegevens in te zien en het recht om vergeten te worden. Vanaf 25 mei hebben bedrijven vanwege strengere privacywetgeving de taak om zorgvuldig(er) met uw gegevens om te gaan.

Voor Securitas is dit niet nieuw. Securitas respecteert en hecht veel waarde aan de privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Als leverancier van beveiligingsdiensten vinden wij het niet meer dan vanzelfsprekend dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zien wij dan ook als een belangrijke verbetering voor de veiligheid van uw gegevens.

Benchmark test

Gegevens verwerken

Als beveiligingsbedrijf bieden wij beveiligingsdiensten en -oplossingen aan klanten in verschillende bedrijfstakken en klantsegmenten. Om onze activiteiten mogelijk te maken, verzamelen, bewaren en verwerken we persoonsgegevens.

Hoe doen wij dat?

Securitas waarborgt de privacy en bescherming van uw persoonsgegevens en doet dat in overeenstemming met de AVG. Dat betekent dat we transparant zijn over het doel waarmee we gegevens verzamelen en dat we zorgvuldig met uw data omgaan. Zo kunt u de gegevens die wij verwerken te allen tijde inzien en verwijderen we deze op het moment dat u daarom vraagt. U bepaalt wat er met uw gegevens gebeurt.

Privacyverklaring

Onderdeel van een goed beleid omtrent het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens is een privacyverklaring. In deze verklaring leest u hoe Securitas met uw persoonsgegevens omgaat. Bijvoorbeeld met welk doel wij uw gegevens bewaren. Daarnaast kunt u in de verklaring lezen wat uw rechten zijn en hoe u deze tegenover Securitas kunt uitoefenen.

De meest recente versie van de privacyverklaring vindt u op securitas.nl/privacy.