Omgaan met overvallen

Gratis Whitepaper
Minder dan 1 minuut leestijd

In de whitepaper ‘Omgaan met overvallen’ leest u

  • over het effect van landelijke overvalcoördinatie, ketenaanpak en beveiliging.
  • hoe u een overval kunt voorkomen.
  • waarom het belangrijk is te handelen volgens het RAAK-principe als u wordt overvallen.
  • hoe u uw zaak met Live View kunt beschermen.


New call-to-action