Nieuwe stuurgroep verbetering alarmopvolging

Artikel
Minder dan 1 minuut leestijd

De Nationale Politie, VNO-NCW/MKB-Nederland, de Nederlandse Veiligheidsbranche en de technische beveiligingsbranche VEBON, slaan de handen ineen om de veiligheidsketen van alarmering en alarmopvolging te verbeteren. Hiertoe is de Stuurgroep Samenwerking Elektronische Beveiliging en Politie (SEBP) in het leven geroepen.

Peter Schollmann, algemeen directeur van Securitas vertegenwoordigt de Nederlandse Veiligheidsbranche in deze stuurgroep. De stuurgroep heeft tot doel de preventiekracht, heterdaadkracht en bewijskracht te vergroten door:

  • de keten van alarmering te optimaliseren en versterken met onder meer technische middelen en door afspraken te maken over de manieren van verificatie en alarmopvolging;
  • afspraken en kaders vast te leggen met betrekking tot het veiligstellen van sporen ten behoeve van opsporing, zoals het omgaan met (opgeslagen) camerabeelden;
  • de inzet van Live View verder uit te rollen;
  • afspraken en kaders te maken over tactische informatie-uitwisseling (op regelmatige basis) tussen publieke en private partners in de keten.

Daarnaast zal de stuurgroep zich buigen over juridische vraagstukken in de wet- en regelgeving voor particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, privacywetgeving en anderen die aan deze doelstellingen gerelateerd zijn.

Lees het volledige persbericht op de site van de Nederlandse Veiligheidsbranche.