Ruben van Berg

Ruben van Berg is directeur digitalisatie & (proces)innovatie bij Securitas. Vanuit zijn rol houdt Ruben zich bezig met de uitrol van onze visie richting stakeholders. Want de huidige samenleving met nieuwe dreigingsbeelden noodzaakt organisaties hun veiligheid op een andere manier in te richten. Waarbij het monitoren en acteren op afwijkende signalen vanuit real-time data en menselijk gedrag centraal komen te staan. Meer weten over de visie van Securitas? Kijk dan op www.securitas.nl/visie of neem contact met ons op via 088 322 11 00.

Alle artikelen over de visie van Securitas