Securitas lanceert veiligheidsstrategie 4D Beveiligen

Nieuwsartikel
1 minuut leestijd

Securitas lanceert een nieuwe veiligheidsstrategie: 4D Beveiligen. Dit is een innovatieve manier van beveiligen waarbij de factor mens en zijn informatiepositie centraal staan. Securitas speelt met 4D Beveiligen in op het toenemende dreigingsniveau en de veranderende veiligheidsbehoeften in de maatschappij.

Herdefiniëring beveiligen

Ruben van Berg, directeur digitalisatie & (proces)innovatie bij Securitas: ‘De manier waarop veiligheidsmaatregelen vandaag de dag zijn ingericht, is onvoldoende effectief. De klassieke beveiligingsmarkt is voornamelijk reactief. Traditioneel richt de markt zich op het inschatten van risico’s. Daarop worden maatregelen genomen om incidenten te voorkomen. Pas achteraf kunnen we zien of de inschatting juist was en of er aanpassingen nodig zijn. Maar vervolgens gaan we weer zitten wachten tot het opnieuw misgaat. Het is hoog tijd om oplossingen voor veiligheidsvraagstukken te herdefiniëren.’

4D Beveiligen

Met de introductie van 4D Beveiligen neemt Securitas het voortouw om van een reactieve aanpak te komen tot een nieuwe, integrale proactieve aanpak. Van Berg: ‘De toenemende dreiging noodzaakt tot een geheel nieuwe aanpak. Als geïntegreerde veiligheidsstrategie vervangt 4D Beveiligen de klassieke veiligheidsstrategieën en aansturingsmodellen. De methode borgt voortdurende verbetering van de veiligheid en draagt bij aan de gastvrijheid, effectiviteit en flexibiliteit van organisaties. Daarmee spelen we in op de veranderende maatschappij en de veiligheidsbehoefte vanuit de markt.’

Uitgaan van dreiging

Al jaren werkt Securitas aan de veiligheidsstrategie waarin Proactief Beveiligen een belangrijke pijler is. Deze ervaring in beveiligen is nu samengevoegd in een veiligheidsstrategie die wordt aangevuld met de pijlers Gastvrij, Effectief en Flexibel beveiligen. Een belangrijk onderdeel van 4D Beveiligen is dat er continu wordt gemonitord op afwijkende signalen die naar een mogelijke dreiging verwijzen. Uitgaan van dreiging, in plaats van alleen risico’s, maakt het mogelijk om flexibel om te gaan met de in te zetten maatregelen. Tevens wordt door monitoring het effect van maatregelen inzichtelijk gemaakt. Het dreigingsniveau wordt afgeleid uit de totale informatievoorziening, gebaseerd op openbare bronnen, contacten met hulpdiensten en de signalen die Securitas zelf oppikt.

Lees hier de visie van Ruben van Berg op 4D beveiligen

Meer over 4D Beveiligen