‘Hoe’ centraal tijdens Live Studio Sessie

Artikel
4 minuten leestijd

Hoe krijg je grip op veiligheid? Deze vraag stond woensdag centraal tijdens de Securitas Live Studio Sessie in DeFabrique in Utrecht. Na presentaties over Het Nieuwe Beveiligen en de beveiligingstransformaties in politiek Den Haag en bij Philips gingen zo’n 85 beveiligingsprofessionals met elkaar in debat.

De stap van denken naar doen, van theorie naar praktijk: de hoe. Daar was het woensdag om te doen. Aanleiding voor het vraagstuk zijn de resultaten van het onderzoek van Securitas. Daaruit blijkt dat organisaties wel de urgentie zien van Het Nieuwe Beveiligen, maar worstelen met de implementatie.

New Call-to-action

Voordat de gasten onder leiding van dagvoorzitter Anita Witzier met elkaar in debat gingen, was het woord aan Leo Mulder, interim Diensthoofd Beveiliging van de Tweede Kamer, Machiel toe Water, Global Head of Operational Security bij Philips, Mark van den Wijngaard, veiligheidsspecialist bij Securitas en Ruben van Berg, directeur digitalisatie & (proces)innovatie bij Securitas.

‘In Den Haag is de veiligheid complexer dan ooit’

Haagse werkelijkheid

‘In Den Haag is de veiligheid complexer dan ooit’, vertelde Mulder. Aan de hand van foto’s illustreerde hij de Haagse werkelijkheid. De minister-president die op de fiets het Binnenhof oprijdt en het zwaarbeveiligde transport van Geert Wilders. ‘In Nederland zijn we aan beide beelden gewend. Enerzijds is er de wens zo laagdrempelig, zo open mogelijk in te richten. Aan de andere kant moeten we aan de hoogste beveiligingsnormen voldoen.’

Insider threat

In de transformatie bij Philips was het vereenvoudigen van processen noodzakelijk om beter te kunnen anticiperen op technologische en maatschappelijke ontwikkelingen’, vertelde Toe Water. Met 650 gebouwen verspreid over de wereld, 77.000 medewerkers en veel outsourcing, raakte ook de beveiliging bij Philips versnipperd. Toe Water: ‘Dreigingen zoals insider threat dwongen ons onze informatiepositie te verstevigen.’

Bekijk hier de aftermovie van de Live Studio Sessie

Drie poorten

Het versterken van de informatiepositie is volgens Mulder en Toe Water een belangrijke hoe in de transformatie naar een proactieve beveiligingsstrategie. Beveiligen moet plaatsvinden via drie poorten: de fysieke, menselijke en logische poort. Met name de menselijke en logische poort zijn kwetsbaar.

Kroonjuwelen beschermen

Welke kroonjuwelen wil je beschermen, wie is je tegenstander, wat is zijn niveau en hoe gaat hij te werk? Als organisatie moet je dát helder hebben, zei veiligheidsspecialist Mark van den Wijngaard van Securitas. Hij gaf een kijkje in het proces dat wordt doorlopen bij de implementatie van Het Nieuwe Beveiligen. Hoewel beveiliging volgens hem maatwerk is (one size fits none), staat hierin het driepoortenmodel centraal. ‘Een goede informatiepositie is essentieel’, aldus Van den Wijngaard.

Interactief debat

Na de presentaties was het tijd voor discussie. Gasten konden via hun smartphone live hun stem uitbrengen op diverse stellingen. Net als in de presentaties speelde de hoe de hoofdrol.

Is budget een voorwaarde om grip te krijgen op veiligheid? Moet beveiliging onderdeel uitmaken van de strategie van een bedrijf? Is integrale beveiliging een utopie? En leidt een proactieve beveiligingsstrategie op basis van informatie en digitalisering niet tot Big Brother-achtige taferelen?

Onder leiding van dagvoorzitter Anita Witzier gingen gasten met elkaar in de debat.

Bewustzijn

Hoewel de gasten het over veel onderwerpen eens waren, was er ruimte voor discussie over de manieren waarop organisaties hun beveiliging inrichten. Hoe belangrijk is budget bijvoorbeeld in de transformatie naar Het Nieuwe Beveiligen? Gaven verschillende gasten – waaronder de politie – aan dat budget hard nodig is om de veiligheid te vergroten, anderen hechten minstens zoveel waarde aan bewustzijn.

‘Ik denk dat je ook met weinig budget veel kunt betekenen’, zei een beveiligingsprofessional bij IBM. Bijvoorbeeld in het bestrijden van tailgaten. ‘Veel mensen dragen hun badge niet. Dat is een kwestie van awareness en educatie. Dat kost niets, maar verhoogt de veiligheid enorm.’

Strategische waarde

Of beveiliging van strategisch toegevoegde waarde is binnen organisaties? Maar liefst 95 procent is daarvan overtuigd. Toch leeft het onderwerp lang niet in elke organisatie. Security incidenten staan bij Philips al jaren in de top tien van strategische bedrijfsrisico’s. Bij de meeste klanten is het de vraag hoe je beveiliging op de agenda van de Raad van Bestuur krijgt, zei Ruben van Berg, directeur digitalisatie & (proces)innovatie bij Securitas. ‘Vaak is dat pas als er een incident is geweest.’

Openbare bronnen

Over de noodzaak van integraal beveiligen zijn bijna alle gasten overtuigd. 91 procent denkt dat het mogelijk is om een integrale proactieve beveiligingsstrategie te implementeren in bestaande bedrijfsmodellen. Ook het versterken van de informatiepositie wordt belangrijk gevonden. Maar hoe doe je dat? En wat zijn de consequenties voor onze privacy?

Studio Sessies

De Live Studio Sessie in DeFabrique in Utrecht was het vervolg op de huidige drie Securitas Studio Sessies waarin Securitas met experts in gesprek gaat over technologie, data en de open samenleving. In deze drie afleveringen komen de factoren aan bod die grote impact hebben op onze veiligheid en beveiliging. Hoe kunnen bedrijven hier met hun beveiliging nu en in de toekomst op anticiperen? Eind oktober verschijnt de Live Studio Sessie.