Zelfredzaamheid in de bedrijfshulpverlening, een noodzaak

Blog Thijs van Rooden
3 minuten leestijd

Thijs van Rooden is Branch Manager Safety Services bij SecuritasDe overheid en haar hulpdiensten trekken zich steeds meer terug. Met als consequentie dat ‘de burger’, waaronder de werkgever, zelfredzamer moet worden. Wat kunnen burgers en bedrijven zelf doen om incidenten te voorkomen en te beperken en welke rol kunnen de hulpdiensten daarin spelen?

 

Nieuwe rol brandweer
Met name het laatste half jaar is de brandweer als organisatie regelmatig in de media gekomen; Zo stelde een brandweercommandant in een interview onlangs dat het eigenlijk te  gek voor woorden is dat er vaak beschuldigend naar de brandweer wordt gekeken als een gebouw is afgebrand. Er zou meer naar de aanstichter (veelal de burger) gekeken moeten worden. Wat kan de burger zelf doen aan het voorkomen van   een brand, en welke adviserende rol kan de brandweer daarbij spelen?

De afgelopen jaren heeft de brandweer een nieuwe visie ontwikkeld op haar rol binnen de hulpverlening. Deze visie toont  een manier van werken die beter aansluit bij de veiligheidsbehoefte van de huidige samenleving. De visie geeft ook aan dat de brandweer nog maar nauwelijks in actie zal komen en vooral een netwerkorganisatie met specialistische kennis zal zijn. De brandweer richt zich als adviseur meer op de preventie. De brandweer wil zodoende een bijdrage leveren aan de continuïteit van de maatschappij en zich richten op het verminderen van incidenten, slachtoffers en schade.

 

Zelfredzaamheid en uitbesteding
In januari 2015 publiceerde de brandweer een rapport over woningbranden en de werking van het dichtdoen van binnendeuren. Hierin komt echt de adviserende rol van de brandweer terug. Deze lijn kan worden doorgetrokken naar alle veiligheidszorg vanuit de overheid. De politie is zich al jaren meer en meer aan het terugtrekken en besteedt taken uit aan particuliere beveiligingsbedrijven. Ook de zelfredzaamheid bij geneeskundige hulp is belangrijker. Sinds enkele jaren hangt er in gebieden waar veel publiek komt, zoals stations en winkelcentra, een AED, opdat de burger in eerste instantie zelf medische eerste hulp kan verlenen nog voordat de hulpdiensten arriveren.

 

Nog meer eigen verantwoordelijkheid
Waar staat de burger over 20 jaar als de repressieve taken  (brand blussen, aanhoudingen, zorgverlening enzovoort) van de overheid tot een minimum zijn gedaald, en zij voornamelijk nog een adviserende rol speelt? De burger zal een tweeledige taak moeten overnemen; preventieve en repressieve taken. En aangezien de werkgever ook vanuit de Arbowetgeving nog steeds verantwoordelijk is voor de veiligheid van medewerkers, zal de deze een en ander goed moeten organiseren.

Concreet gezien houdt dit voor een werkgever in dat zij nog meer verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid binnen de werkomgeving. De werkgever is verantwoordelijk voor het informeren, trainen en zelfredzaam maken van medewerkers. Want laten we wel wezen, er wordt over 20 jaar niet meer alleen doordeweeks van 9 tot 5 gewerkt. Er zal geheel flexibel verspreid over de hele week worden gewerkt, om te kunnen voldoen aan de eisen van de internationale economie. Dit houdt in dat er op zaterdagavond medewerkers in het pand zijn, die zich in geval van een calamiteit of incident in principe ook op eigen kracht moeten kunnen redden. Houdt dat in dat er continu een BHV’er aanwezig moet zijn? Mijns inziens niet, op voorwaarde dat de medewerkers die aanwezig zijn maar zelfredzaam genoeg zijn en een back-up hebben.

 

Iedereen zelfredzaam met een beetje techniek
Oplossingen voor dit vraagstuk kun je in de technische hoek vinden; Via een app op je smartphone weet een regiekamer bijvoorbeeld welke medewerkers waar in het pand aanwezig zijn. Let wel, alleen in het pand, je wordt niet gevolgd buiten het bedrijf. Via deze applicatie kan de regiekamer je aansturen naar bijvoorbeeld de dichtstbijzijnde nooduitgangen, of juist naar de locatie van het incident om ondersteuning en hulp te bieden. De regiekamer kan vervolgens via de applicatie op de smartphone  verdere (medische) ondersteuning bieden.

Implementeer een dergelijke techniek in combinatie met het voldoende zelfredzaam maken van alle medewerkers en je dicht een veiligheidsgat.  Bij veel bedrijven gebeurt dit nu ook al; alle medewerkers krijgen een briefing over mogelijke incidenten, en hoe zij dan dienen te handelen.  Ze hoeven dus niet allemaal een volledige BHV-opleiding te krijgen, maar volgen wel allemaal een korte zeer informatieve sessie. Je ziet nu al bij veel bedrijven dat medewerkers, voordat ze ergens aan de slag mogen, een integriteitstest moeten voltooien. Waarom geen safety en securitytest?

 

 

Bronnen:

Rombout, B., Toekomstvisie ‘de brandweer over morgen’ We schrijven 2040…, Brandveilig.com, Nederland, september 2013.

Brandweer Zuidoost, Toekomstvisie ‘de brandweer over morgen’ We schrijven 2040…, Nederland, 2011

 

Securitas - Laat uw brandmeldinstallatie controleren door de mobiele surveillance