Registratie beste medicijn tegen agressie in ziekenhuis

Artikel
1 minuut leestijd

Liefst 400 keer was ziekenhuispersoneel het afgelopen jaar slachtoffer van geweld of agressie. En dat alleen al in de Brabantse ziekenhuizen. Onderzoek van Omroep Brabant wijst dat uit. De incidenten variëren van schelden en bespugen tot bedreigingen en mishandelingen. Hoe ze dat weten? Niet. Het is slechts een indicatie, want veel ziekenhuizen houden geen incidenten bij.

Onvoldoende incidentenregistratie
Ziekenhuizen weten dus niet exact hoeveel en wat voor soort incidenten er zijn, maar ook niet waar deze precies voorkomen. Dan is het schier onmogelijk om de juiste maatregelen te nemen en daarmee het aantal incidenten terug te dringen.

LINK
Neem scholen. Per 1 september 2012 zijn scholen verplicht om (gewelds)incidenten landelijk te registreren (LINK). Een mooi besluit van de Tweede Kamer. Scholen kunnen dan eindelijk een gedegen beleid voeren om op incidenten in te spelen en voorbereid te zijn op toekomstige calamiteiten. Immers, nu wordt jaarlijks de helft van het personeel in het primair en voortgezet onderwijs slachtoffer van agressie of geweld door leerlingen of ouders. Met de verplichte registratie kunnen scholen eindelijk gerichte maatregelen treffen om dat aantal terug te dringen en de scholen weer veiliger te maken.

Wat wel en wat niet beveiligen?
In veel ziekenhuizen worden wel de spoedeisende hulp en de medicijnkamers extra beveiligd, zo blijkt uit eerder onderzoek van Securitas, maar de kinder- en röntgenafdeling bijvoorbeeld niet. Terwijl juist hier medewerkers veel dreiging ervaren. Denk eens aan gescheiden ouders die hun onenigheden uitvechten op de kinderafdeling of tegen de verpleegkundige tekeergaan over de behandeling van hun kind? Of hele afdelingen waar door bezuinigingen ’s nachts nog maar één medewerker aanwezig is. Het komt vaker voor dan we misschien denken en voor medewerkers is dit sterk van invloed op het veiligheidsgevoel en hoe zij hun werk uitoefenen. Maar het precies weten, doen we niet.

Verplichte incidentenregistratie
In navolging van de scholen, zouden dus ook ziekenhuizen hun incidenten verplicht moeten registreren. Met een verplicht landelijk systeem worden alle incidenten gemeld en kunnen ze onderling worden vergeleken. Door bij te houden hoe laat, waar en door wie incidenten worden veroorzaakt en wat de aard ervan is, is eenvoudig beleid te ontwikkelen om de incidenten terug te dringen. Én daarmee de veiligheid van het ziekenhuispersoneel en de patiënt sterk te vergroten.

Dit artikel verscheen eerder op Zorgvisie.